+48 506 130 673

info@netpoint.systems

Budowa stron internetowych

Strony internetowe dla firm, dowolne wersje językowe, dowolna funkcjonalność

Opieka techniczna

Świadczymy pełną opiekę techniczną (jeśli jest potrzebna) nad zbudowanymi rozwiązaniami.

Sklepy internetowe

Sklepy na dowolny rynek, dowolne integracje, jezyki.

Marketing/SEO

Świadczymy także usługi z zakresu marketingu internetowego w tym SEO (pozycjonowanie w Google), reklama w social mediach i kampanie reklamowe w Google Ads

ZAPEWNIAMY KOMPLEKSOWE USŁUGI ZWIĄZANE Z WIDOCZNOŚCIĄ W INTERNECIE

Brief kreatywny

lip 20, 2023 | Bez kategorii | 0 comments

Brief kreatywny

Brief kreatywny to szczególny rodzaj dokumentu lub komunikatu, który zawiera wytyczne i inspiracje dla zespołu kreatywnego, takiego jak graficy, copywriterzy, projektanci czy twórcy treści. Jego celem jest dostarczenie odpowiednich informacji i wskazówek, które pomogą w tworzeniu projektu, kampanii reklamowej, materiałów marketingowych lub innych działań kreatywnych.

Główne cechy briefu kreatywnego to:

 1. Inspiracje i Cel: Brief kreatywny zaczyna się od określenia celu projektu oraz prezentacji inspiracji i wzorców, które pomogą zespołowi kreatywnemu zrozumieć, w jaki sposób klient lub manager projektu wyobrażają sobie finalny efekt.W briefie kreatywnym kluczowym elementem jest określenie celu projektu, czyli tego, co ma być osiągnięte za pomocą tworzonego dzieła. Może to być na przykład zwiększenie świadomości marki, zachęcenie do zakupu produktu, promocja wydarzenia lub dostarczenie konkretnej informacji. Wyraźnie sprecyzowany cel pozwala zespołowi kreatywnemu skoncentrować się na istotnych aspektach projektu i dostosować swoje działania w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów.

  Wraz z określeniem celu, brief kreatywny może zawierać inspiracje i wzorce, które pomogą zespołowi lepiej zrozumieć, w jaki sposób klient lub manager projektu wyobrażają sobie finalny efekt. To mogą być przykładowe projekty, zdjęcia, grafiki, czy nawet filmy, które reprezentują estetykę, styl lub przekaz, który ma być wykorzystany w tworzonym projekcie. Inspiracje te stanowią punkt odniesienia i punkt wyjścia dla zespołu kreatywnego, pomagając im rozpocząć pracę i nadać projektowi odpowiednią kierunkowość.

  Dzięki połączeniu celu projektu z inspiracjami i wzorcami, brief kreatywny staje się narzędziem komunikacji, które ułatwia zrozumienie oczekiwań klienta lub managera projektu oraz pomaga zespołowi kreatywnemu zrealizować projekt zgodnie z zamierzeniami. Jest to istotny krok w procesie tworzenia projektów kreatywnych, który umożliwia skuteczne i efektywne działanie całego zespołu.

 2. Grupa Docelowa: Brief kreatywny zawiera informacje na temat grupy docelowej, do której skierowany jest projekt. Pozwala to zespołowi kreatywnemu dostosować przekaz i styl do preferencji odbiorców.Grupa docelowa to kluczowy element briefu kreatywnego, który pomaga zespołowi kreatywnemu lepiej zrozumieć, dla kogo jest tworzony projekt. Informacje na temat grupy docelowej pozwalają dostosować przekaz, styl i ton projektu tak, aby jak najlepiej trafić w gusta, potrzeby i oczekiwania odbiorców.

  W briefie kreatywnym można zawrzeć wiele szczegółów dotyczących grupy docelowej, takich jak demografia (wiek, płeć, lokalizacja), zainteresowania, preferencje zakupowe, zachowania konsumenckie i inne istotne informacje. Dzięki temu zespół kreatywny może lepiej zrozumieć, jakie są oczekiwania i wymagania grupy docelowej oraz w jaki sposób skomunikować przekaz, aby był on atrakcyjny i angażujący dla tej grupy.

  Dostosowanie przekazu do grupy docelowej jest niezwykle istotne w projektach kreatywnych, ponieważ pozwala zwiększyć skuteczność i oddziaływanie projektu na odbiorców. Dzięki odpowiedniemu dostosowaniu, projekt może stać się bardziej przekonujący, atrakcyjny i angażujący, co może przyczynić się do osiągnięcia zamierzonego celu projektu, czyli zyskania uwagi, zaangażowania, sprzedaży produktów lub realizacji innych założonych celów. Grupa docelowa jest więc nieodzownym elementem briefu kreatywnego, który pomaga zespołowi kreatywnemu skutecznie i skutecznie stworzyć projekt, który odpowiada potrzebom i oczekiwaniom swoich odbiorców.

 3. Wymagania Projektowe: Brief precyzuje techniczne i estetyczne wymagania dotyczące projektu, takie jak preferowane kolory, czcionki, formaty, jakość grafik itp.Wymagania projektowe są kluczowym elementem briefu kreatywnego, które precyzują techniczne i estetyczne aspekty projektu. Te szczegółowe wytyczne pozwalają zespołowi kreatywnemu stworzyć projekt zgodny z oczekiwaniami klienta lub managera projektu.

  Wymagania dotyczące projektu mogą obejmować:

  1. Kolorystykę: W briefie kreatywnym można określić preferowane kolory lub palety kolorów, które powinny być użyte w projekcie. Kolory mogą być związane z identyfikacją wizualną firmy lub marki, a ich odpowiednie zastosowanie wpływa na spójność i atrakcyjność projektu.
  2. Czcionki i Typografia: Określenie preferowanych czcionek i stylów typograficznych jest istotne dla zachowania spójności w projekcie. Wybór odpowiednich czcionek może wpłynąć na czytelność i estetykę projektu.
  3. Formaty: Brief kreatywny może wymagać, aby projekt był dostarczony w określonych formatach, na przykład jako pliki JPEG, PNG, PDF itp.
  4. Jakość Grafik: Wymagania dotyczące jakości grafik i zdjęć są istotne, zwłaszcza jeśli projekt zawiera elementy wizualne. W briefie można określić minimalne rozdzielczości lub jakość grafik, które mają być użyte.
  5. Styl i Klimat: Opisując wymagania estetyczne, brief kreatywny może zawierać informacje na temat pożądanego stylu i klimatu projektu. Może to być na przykład nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny, kolorowy itp.

  Wszystkie te techniczne i estetyczne wytyczne pozwalają zespołowi kreatywnemu pracować zgodnie z oczekiwaniami klienta lub managera projektu. Dzięki temu projekt jest spójny, zgodny z identyfikacją wizualną firmy, atrakcyjny i spełniający założone cele. Wymagania projektowe pomagają uniknąć nieporozumień i zapewniają, że projekt jest dostarczony zgodnie z oczekiwaniami klienta.

 4. Przekaz i Ton Komunikacji: Określenie oczekiwanego przekazu i tonu komunikacji, który ma być używany w projekcie, np. czy ma być to zabawne, poważne, profesjonalne, itp.Przekaz i ton komunikacji są kluczowymi elementami briefu kreatywnego, które określają styl komunikacji, jaki ma być wykorzystany w projekcie. To ważne, ponieważ przekaz i ton mogą wpływać na odbiór i reakcje odbiorców, a także na odpowiednie dopasowanie projektu do grupy docelowej.

  W briefie kreatywnym można określić:

  1. Przekaz: Oczekiwany przekaz projektu, czyli informacje lub emocje, które mają zostać przekazane odbiorcom. Może to być na przykład przekazanie informacji o produkcie, promowanie danej usługi, inspirujący przekaz motywacyjny itp.
  2. Ton Komunikacji: Styl mowy lub komunikacji, który ma być używany w projekcie. Może to być ton profesjonalny, serdeczny, dowcipny, poważny, przyjazny itp. Ton komunikacji powinien być odpowiednio dostosowany do grupy docelowej i charakteru projektu.
  3. Klimat i Nastrojowość: Określenie pożądanego klimatu i nastrojowości projektu. Może to być na przykład optymistyczny, współczujący, ekskluzywny, przyjemny itp. Klimat i nastrojowość projektu wpływają na emocjonalne postrzeganie i reakcje odbiorców.
  4. Grupa Docelowa: Brief może zawierać informacje na temat grupy docelowej i określić, w jaki sposób przekaz i ton komunikacji powinny być dostosowane do preferencji i oczekiwań odbiorców.

  Przekaz i ton komunikacji mają istotny wpływ na skuteczność projektu. Dobrze zdefiniowany przekaz i odpowiednio dobrany ton mogą przyciągnąć uwagę odbiorców, zbudować więź z marką, zachęcić do działania i efektywnie przekazać zamierzone informacje. Dlatego jest to istotny element briefu kreatywnego, który pozwala na stworzenie spójnego i skutecznego projektu komunikacyjnego.

 5. Zakres i Terminy: Precyzyjne określenie zakresu projektu oraz terminów realizacji. Brief kreatywny zawiera informacje na temat wszystkich elementów, które mają być stworzone oraz oczekiwanych etapów i terminów dostarczenia projektu.Zakres projektu i terminy realizacji są kluczowymi elementami briefu kreatywnego. Określenie jasnego zakresu projektu pozwala na wyznaczenie celów, zadań i oczekiwanych wyników, co ułatwia zrozumienie wymagań i celów projektu przez cały zespół kreatywny. Natomiast precyzyjne określenie terminów realizacji pomaga w zachowaniu harmonogramu pracy i dostarczeniu projektu na czas.

  Zakres projektu w briefie kreatywnym może zawierać informacje na temat:

  1. Celu projektu: Jaki cel ma być osiągnięty za pomocą projektu. Na przykład, może to być stworzenie nowej kampanii marketingowej, projektu strony internetowej, opracowanie nowego logo, itp.
  2. Elementów projektu: Jakie konkretne elementy mają być stworzone w ramach projektu. Na przykład, może to być zestaw reklam, struktura strony internetowej, logo w różnych wersjach, materiały promocyjne, itp.
  3. Wymagań technicznych: Jakie technologie lub narzędzia będą używane do realizacji projektu i jakie są wymagania techniczne dla poszczególnych elementów projektu.

  Terminy realizacji w briefie kreatywnym obejmują:

  1. Terminy etapów projektu: Określenie kalendarza i terminów dla poszczególnych etapów projektu. Na przykład, kiedy mają być dostarczone poszczególne wersje projektu, kiedy odbędą się spotkania, itp.
  2. Termin dostarczenia finalnego projektu: Określenie ostatecznego terminu dostarczenia projektu w całości.
  3. Harmonogram pracy: Wyznaczenie kluczowych dat i deadlinów, aby zapewnić płynny przebieg projektu i dostarczenie go na czas.

  Precyzyjne określenie zakresu projektu i terminów realizacji pomaga w uniknięciu nieporozumień i opóźnień, a także zapewnia jasne wytyczne dla całego zespołu kreatywnego. To ważny element briefu kreatywnego, który pozwala na skuteczną organizację pracy i osiągnięcie zamierzonych celów projektowych.

 6. Konkurencja i Rynkowa Analiza: Brief kreatywny może zawierać analizę konkurencji i rynkową, aby zrozumieć, w jaki sposób można wyróżnić projekt na tle innych podmiotów działających w danej dziedzinie.Analiza konkurencji i rynkowa to ważny element briefu kreatywnego, który pozwala zrozumieć kontekst, w jakim będzie działał projekt. Analiza ta pomaga zespołowi kreatywnemu zidentyfikować unikalne cechy i możliwości, które pozwolą wyróżnić projekt na tle innych podmiotów działających w danej dziedzinie. Wskazuje także na trendy, preferencje klientów i najlepsze praktyki, które mogą wpłynąć na skuteczność projektu.

  Analiza konkurencji może obejmować:

  1. Ocena oferty konkurencji: Przyjrzenie się produktom/usługom oferowanym przez konkurencyjne firmy i porównanie ich z własnym projektem. To pozwala na zidentyfikowanie różnic, zalet i słabych punktów własnej oferty.
  2. Wizualna identyfikacja: Analiza graficznej i wizualnej identyfikacji konkurencji, w tym logo, kolorystyki, stylu i ogólnego wyglądu. To może pomóc w stworzeniu projektu, który wyróżni się na tle innych.
  3. Komunikacja i marketing: Badanie sposobu, w jaki konkurencja komunikuje się z klientami, jakie strategie marketingowe stosuje i jakie są jej przewagi konkurencyjne.

  Analiza rynkowa może obejmować:

  1. Rozpoznanie potrzeb i preferencji klientów: Zrozumienie, jakie są główne potrzeby i preferencje klientów w danej branży, co pozwoli na dostosowanie projektu do ich oczekiwań.
  2. Trendy rynkowe: Śledzenie najnowszych trendów i innowacji w danej branży, aby być na bieżąco z nowymi rozwiązaniami i inspiracjami.
  3. Analiza perspektywicznych klientów: Określenie grupy docelowej, czyli potencjalnych klientów, do których będzie kierowany projekt, aby lepiej dostosować ofertę do ich potrzeb.

  Analiza konkurencji i rynkowa jest cennym źródłem informacji i może dostarczyć wielu pomysłów i inspiracji dla zespołu kreatywnego. Pozwala ona na wypracowanie bardziej efektywnych strategii projektowych i lepsze zrozumienie kontekstu, w jakim projekt będzie działał.

Brief kreatywny służy jako narzędzie komunikacji między klientem lub managerem projektu a zespołem kreatywnym. Jest kluczowym elementem rozpoczęcia pracy nad projektem i pomaga upewnić się, że zespół rozumie oczekiwania i wymagania dotyczące tworzonego dzieła. Dzięki briefowi, projekty kreatywne mogą być bardziej zgodne z oczekiwaniami klienta i lepiej dostosowane do grupy docelowej.

CZYTAJ  Jak z doby wycisnąć dodatkowe godziny czasu który możesz wykorzystać inaczej

Ostatnie wpisy