API (ang. Application Programming Interface) to interfejs programowania aplikacji, który umożliwia komunikację między...