Strona HTML Czym jest strona HTML ? HTML to język programowania którego dziś używa się w znacznie mniejszym zakresie...