1 października 2022

strona HTML

Strona HTML Czym jest strona HTML ? HTML to język programowania którego dziś używa się w znacznie mniejszym zakresie niż kiedyś, ale chciałbym tu poruszyć temat HTMLa w […]