26 stycznia 2023

Co to jest API ?

API (ang. Application Programming Interface) to interfejs programowania aplikacji, który umożliwia komunikację między różnymi systemami lub aplikacjami. API udostępnia funkcjonalności lub dane systemu, takie jak bazy […]